Confidentialitate

Politica de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal a doihub.ro

1.Informații generale

La data de 25.05.2018 a intrat in vigoare Regulamentul 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare „GDPR”), act normativ care asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice și în special a dreptului acestora la protecția datelor cu caracter personal.

Noi, echipa 2HUB, acordam o atenție deosebită confidențialității datelor cu caracter personal și protejarii drepturilor clientilor și partenerilor noștri.

În consecință, dorim să vă comunicăm anumite informații relevante cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal realizate de societatea noastră.

Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica, periodic, Politica de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerintelor legale. In cazul oricarei astfel de modificări, va fi afișată pe website-ul nostru noua versiune a Politicii de Confidențialitate.

3. Operatorul de date

Persoana care stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal prin intermediul platformei www.doihub.ro este Christian Erwin, avand urmatoarele date de identificare:
Sediul social: Hunedoara, Romania
e-mail contact persoane fizice: privat@doihub.ro

e-mail contact persoane juridice: business@doihub.ro

telefon: 0770838513

4. Categorii de Date cu caracter personal prelucrate. Sursa datelor

2HUB desfasoară mai multe tipuri de prelucrari de date cu caracter personal. Informațiile prelucrate, modalitatea de colectare și celelalte condiții ale prelucrarilor de date variază în funcție de scopul fiecărei operațiuni de prelucrare și temeiul sau legal.

În general, datele sunt colectate direct de la dumneavoastră, atunci când completați informațiile necesare plasării comenzilor pe site-ul www.doihub.ro sau când completați diverse alte formulare în cadrul platformei.

Pentru scopurile prelucrării menționate la Secțiunea 5 de mai jos, vom putea prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal furnizate prin intermediul site-ului nostru:
Nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, adresa de domiciliu (Date personale);
Numărul comenzii plasate, informații privind produsele comandate, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată (Date referitoare la comandă);
Informații privind utilizarea Site-ului de către dumneavoastră sau alte date tehnice necesare conectarii dvs. la site-ul nostru de internet, cum ar fi data și ora accesarii site-ului, adresa IP publică, Device ID public, tipul de dispozitiv și tipul de browser utilizat pentru conectare precum și alte date similare (Date de monitorizare);

De asemenea, putem să colectăm anumite informații cu privire la comportamentul dvs. în timpul utilizării site-ului web, pentru a vă personaliza interacțiunea cu platforma și pentru a vă putea oferi diverse oferte personalizate.

Pe site-ul nostru web putem stoca și colecta informații în cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor in categorii speciale de Date cu caracter personal.

De asemenea, nu dorim să colectam sau să prelucrăm date ale minorilor. Din acest motiv, numai persoana fizică majoră va putea accesa site-ul www.doihub.ro pentru a emite comenzi prin intermediul acestuia.

5. Scopurile și temeiurile legale ale prelucrarilor de date

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri și temeiuri legale:

Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre și a site-ului www.doihub.ro

Pentru ca dvs. să puteți beneficia de o experiență optimă de cumparare online putem colecta și utiliza anumite informații în legătura cu comportamentul dvs. de Cumpărător, cu modalitățile de utilizare a Serviciilor oferite, și de asemenea putem derula studii și cercetări de piață.

Ne intemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfăsura activități comerciale.
Pentru realizarea activităților de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv activități de marketing direct

Pentru a vă putea comunica ofertele noastre sau ale partenerilor noștri, în cazul în care acceptați primirea de comunicări la distanță în scop de marketing vom putea trimite mesaje prin e-mail, SMS, comunicări telefonice, notificări în aplicație, etc. continând informații cu privire la oferte sau promoții, produse similare sau complementare cu cele pe care le-ați achiziționat sau produse fața de care ați arătat interes să le achiziționați, precum și alte comunicări comerciale cum ar fi cercetari de piața și sondaje de opinie.

Comunicările de marketing pe care vi le transmitem vor fi în general întemeiate pe consimtamantul dvs. prealabil. În aceste cazuri, veți avea dreptul de a vă retrage consimtământul în orice moment, prin:accesarea link-ului de dezabonare afisat în cadrul mesajelor pe care le primiți de la noi;
contactarea 2HUB folosind detaliile de contact menționate pe site.

Atunci cand primiți comunicari de marketing în temeiul acordului dvs. sau daca v-ați abonat la newsletter, aveți dreptul să vă retrageți consimtamantul sau să vă opuneți prelucrarii. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrărilor desfasurate anterior.

În situațiile în care ne vom întemeia activitățile de marketing pe interesul nostru legitim de a ne promova și dezvolta activitatea comercială, vom depune diligențe pentru ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate. În aceste ipoteze, veți avea dreptul de a ne solicita, prin mijloacele sus-menționate, să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în scop de marketing.
Pentru apărarea intereselor noastre legitime

Pot exista situații în care vom prelucra date cu caracter personal, inclusiv prin comunicarea acestor date către terțe persoane, în scopul de a ne proteja afacerea.

În asemenea cazuri, temeiul legal al prelucrării este părarea drepturilor și intelereselor noastre legitime.
Pentru îndeplinirea obligațiilor ce ne revin, conform prevederilor legale aplicabile

În contextul furnizării serviciilor oferite prin intermediul site-ului www.doihub.ro pot apărea cazuri în care vom avea obligația legală de a prelucra datele dvs. personale, cum ar fi obligațiile în materie financiar – contabilă, fiscală, obligații de arhivare, soluționarea cererilor în domeniul exercitării drepturilor persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sau altele asemenea.

În aceste cazuri, temeiul legal al prelucrării va fi obligația legală ce revine 2HUB.

10. Datele cu caracter personal ale copiilor

Serviciile oferite de site-ul www.doihub.ro nu sunt destinate minorilor.

2HUB nu colectează, nu pastrează și nici nu folosește cu buna-stiință date cu caracter personal ale minorilor. Daca informații despre un minor au fost colectate de către site-ul web fară acordarea consimțâmantului sau autorizare de catre persoana care are responsabilitate parentală asupra copilului, vă rugăm să aveți în vedere că reprezentantul legal al minorului poate exercita drepturile minorului în numele și pe seama acestuia. într-o astfel de situație vă invităm să ne contactați.

11. Alte prevederi

Politica privind Confidențialitatea Datelor cu caracter personal poate fi modificată de 2HUB, în situația în care va fi necesar.

În cazul în care 2HUB dorește să ajusteze Politica (de exemplu în cazul în care 2HUB dorește să folosească Datele dumneavoastră cu caracter personal altfel decât se prevede în Politica în vigoare la momentul colectării datelor), o notificare privind orice astfel de modificări importante sau de substantă va fi afisată intr-o versiune revizuită a actualei Politici, iar versiunea revizuită va intra in vigoare la momentul afișării.

Furnizarea datelor de catre dvs. constituie, în cea mai mare măsura, o obligație contractuală și o condiție prealabilă pentru încheierea contractului dintre noi și furnizarea serviciilor prin intermediul site-ului www.doihub.ro

Celelalte date pe care le prelucram sunt necesare față de interesele legitime urmărite de 2HUB, în special în ceea ce privește siguranța și securitatea site-ului www.doihub.ro, funcționarea afacerii și protejarea, respectarea și exercitarea drepturilor noastre sau ale partenerilor noștri.

Refuzul de a ne furniza aceste date va avea drept consecința imposibilitatea furnizării serviciilor și implicit a incheierii unui contract între dvs. și 2HUB sau va impiedica derularea relațiilor contractuale aflate în derulare.

În cazul în care în viitor vom incepe noi operațiuni de prelucrare de date cu caracter personal sau vom intenționa să prelucram datele cu caracter personal deținute de noi într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de această prelucrare ulterioara, informații privind noua prelucrare și noul scop (scopul secundar), precum și orice informații suplimentare relevante.

Obligația noastră de a va informa cu privire la prelucrările de date nu se aplică în anumite cazuri prevazute expres de legislația aplicabilă, respectiv dacă și în măsura în care:
dețineți deja informațiile respective;
furnizarea acestor informații se dovedește a fi imposibilă sau ar implica eforturi disproporționate, sau în masura în care obligația de informare este susceptibil să facă imposibilă sau să afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; în astfel de cazuri, 2HUB va lua măsuri adecvate pentru a proteja drepturile, libertățile și interesele dvs. legitime, inclusiv punerea informațiilor la dispoziția publicului;
obținerea sau divulgarea datelor este prevăzută în mod expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern sub incidența căruia intra Operatorul și care prevede măsuri adecvate pentru a proteja interesele dvs. legitime; sau
în cazul în care datele cu caracter personal trebuie să rămâna confidențiale în temeiul unei obligații statutare de secret profesional reglementate de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul intern, inclusiv al unei obligații legale de a păstra secretul.

2.Intelesul unor termeni

„Consimtământ” – înseamnă orice manifestare de voința liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

„Date cu caracter personal” – inseamnă orice informații privind o persoana fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;.

„Destinatar” – inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organism careia (caruia) îi sunt divulgate Datele cu caracter personal.

„2 HUB” – inseamnă administratorul care opereaza site-ul.

„Operator” – inseamnă persoană care stabileste scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

„Persoana imputernicită de 2HUB” – inseamnă entitatea (persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agentia sau alt organism) care prelucrează Datele cu caracter personal în numele 2HUB.

„Persoana Vizată” – inseamna o persoană fizică identificată sau identificabilă la care se refera Datele cu caracter personal. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online (inclusiv adrese IP și detalii de conectare) sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitătii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale ale acelei persoane fizice. În calitate de utilizator al acestui site web, trebuie să vă considerați o Persoană Vizată pentru 2HUB

„Prelucrare” – inseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de Date cu caracter personal, cu sau fară utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.

6. Perioada de păstrare a datelor

În principiu, 2HUB va prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.

În cazul în care sunteți Client 2HUB, vom prelucra datele dumneavoastră pe întreaga durată a raporturilor contractuale și ulterior, conform politicilor interne ale 2HUB, precum și pentru perioada curgerii termenului de prescripție pentru fiecare dintre raporturile juridice desfășurate.

În cazul în care legislația aplicabilă stabilește anumite termene pentru păstrarea informațiilor, atunci datele vor fi păstrate pe întreaga perioadă impusă de lege.

Pentru fiecare prelucrare de date în alte scopuri se vor stabili termenele de păstrare a datelor rezonabile și care să nu depăseasca perioada necesară îndeplinirii scopurilor respectivei prelucrări.

În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate Datele cu caracter personal sau dacă doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita drepturile detaliate la secțiunea 10 de mai jos.

Dacă vă retrageți consimtământul pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal in scop de marketing, 2HUB va inceta prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal în acest scop, făra însa a afecta prelucrarile desfăsurate de 2HUB pe baza consimtământului exprimat de către dumneavoastră inainte de retragerea acestuia.

Puteți să ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații, în situațiile în care legislația aplicabilă sau interesele noastre legitime o impun.

În anumite cazuri particulare (cum ar fi, dar fără a se limita la: accidente, apariția unor situații litigioase, comiterea de infracțiuni sau contravenții, solicitări ale unor autorități publice, etc.), datele vor fi păstrate pentru întreaga perioadă de timp necesară lămuririi în mod definitiv a evenimentului respectiv.

7.  Transferul de date transfrontaliere

În prezent, nu stocăm datele dvs. cu caracter personal, iar atunci când va fi necesară stocarea datelor, o vom face pe teritoriul României.

Cu toate acestea, este posibil să transferăm anumite Date ale dumneavoastră cu caracter personal unor entități localizate în Uniunea Europeana sau în Spatiul Economic European.

8. Măsuri de protecție a prelucrărilor de date cu caracter personal

Ne angajam să asiguram securitatea Datelor cu caracter personal prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate riscului și, în special, pentru a proteja Datele cu caracter personal împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii neautorizate sau accesarii acestora, conform standardelor industriei.

Ne vom strădui să evaluăm și să actualizăm în mod constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranta activitatii de Prelucrare a Datele cu caracter personal.

În ciuda măsurilor luate pentru a proteja Datele dumneavoastră cu caracter personal, vă atragem atentia că transmiterea informațiilor prin Internet, în general, sau prin intermediul altor retele publice, nu este complet sigură, existand riscul ca datele sa fie vazute și utilizate de catre terțe părți neautorizate. Nu putem fi responsabili pentru astfel de vulnerabilități ale unor sisteme care nu sunt sub controlul nostru.

9. Drepturile dumneavoastră

În contextul Prelucrării Datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de persoana vizată beneficiați de urmatoarele drepturi:
Dreptul de informare și de acces la datele pe care ni le furnizați:

Dreptul de acces presupune dreptul de a obține din partea noastră o confirmare să prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele informații:scopurile prelucrării;
categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din tări terțe sau organizații internaționale;
acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioadă;
în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la dvs., orice informații disponibile privind sursa acestora;
existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizată.

Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal prelucrate. Pentru copii suplimentare, vă putem percepe o taxa rezonabila, in baza costurilor administrative.
Dreptul de a solicita rectificarea Datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea, prin transmiterea unei solicitări în acest sens catre Sc Roel SRL, să cereți rectificarea Datelor cu caracter personal incorecte. În funcție de scopurile Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declarații suplimentare.
Dreptul de a solicita ștergerea Datelor cu caracter personal (‘’dreptul de a fi uitat’’):

Aveți dreptul de a solicita stergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal iar noi vom sterge datele dvs. personale atunci cand:datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
vă retrageți consimtamântul pe baza caruia are loc prelucrarea și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrarea lor;
vă opuneți prelucrării realizate în temeiul interesului legitim al Sc Roel SRL și nu există motive legitime care sa prevaleze în ceea ce priveste prelucrarea, sau atunci cand prelucrarea are drept scop marketingul direct;
datele au fost prelucrate ilegal;
datele trebuie sterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 2HUB;
datele au fost colectate în legatura cu serviciile societații informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), în cazul carora sunt aplicabile cerințe specifice privind consimțământul.

Obligația de ștergere a datelor nu se aplica atunci cand prelucrarea este necesară:pentru exercitarea dreptului la libera exprimare și la informare;
pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea;
din motive de interes public în domeniul sănățatii publice;
în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare știintifică sau istorică ori în scopuri statistice; sau
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de a solicita restrictionarea Prelucrării:

Aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care:contestați exactitatea datelor, pentru o perioada în care putem verifica exactitatea datelor;
prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți stergerii datelor cu caracter personal, solicitand în schimb restrictionarea utilizării lor;
2HUB nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs. le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanța; sau
v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică daca drepturile legitime ale 2HUB prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate.
Dreptul de a vă retrage consimtamantul cu privire la Prelucrare, atunci cand Prelucrarea are la baza consimțământul dvs., fără a afecta legalitatea Prelucrarii realizate pana la momentul respectiv;
Dreptul de va opune cu privire la Prelucrarea Datelor cu caracter personal:

În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația dvs. particulară, prelucrarilor de date realizate în temeiul interesul legitim al 2HUB, inclusiv creării de profiluri; în aceasta situatie, 2HUB nu va mai prelucra datele dvs., cu excepția cazului în care 2HUB demonstrează ca are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept în instanță.

Atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, aveți dreptul de a va opune în orice moment prelucrării în acest scop a datelor dvs.personale, inclusiv crearii de profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv. În cazul în care vă opuneți prelucrării in scopul marketingului direct, datele dvs. nu vor mai fi prelucrate în acest scop.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe Prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri:

Acest drept constă în posibilitatea dvs. de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afecteazăîin mod similar într-o masură semnificativă.

Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia:este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între noi și dvs;
este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legitime; sau
are la bază consimțământul explicit al persoanei vizate.
Dreptul la portabilitatea datelor, în cazul în care temeiul prelucrării datelor este consimțământul dvs. sau încheierea ori executarea unui contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automatizate;

În cazul în care aceste condiții sunt întrunite cumulativ, aveți dreptul de a primi datele care va privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat.

Aveți de asemenea dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastra, precum și dreptul ca datele să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic;

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datată și semnată la privat@doihub.ro pentru persoanele fizice sau la business@doihub.ro pentru persoanele juridice.

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere – Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), precum și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Prezenta politica de confidentialitate este valabila pe toate domeniile si subdomeniile administrate de administratorul principal al www.doihub.ro.